She Den Sonra Have mi Has mı? – Kullanım Farkları ve Örnekler

“She den sonra have mi has mi?” sorusu, Türkçe dilbilgisinde sıkça karşılaşılan bir yapıya işaret eder. Bu yapıda, “she” zamiri ile başlayan bir cümlede, “den sonra” ifadesiyle birlikte “have mi” veya “has mi” soru eki kullanılır. Bu makalede, bu yapıyı daha detaylı şekilde açıklayacak ve kullanım örnekleri sunacağız.

“She den sonra have mi has mi?” sorusu, Türkçe dilinde sıklıkla karşılaşılan bir yapıdır. Bu yapıda, “she” kelimesiyle başlayan bir cümlede “have mi has mi” ifadesiyle bir şüphe veya soru belirtilmektedir. “She den sonra have mi has mi?” sorusuyla ilgili olarak, doğru anlamı yakalamak için dikkatli olmak önemlidir. Bu yapıda, “she” kelimesiyle başlayan bir cümlede, “have” veya “has” yardımcı fiillerinin kullanılmasıyla bir şüphe veya soru ifade edilmektedir. Bu yapıda, doğru anlamı yakalamak için cümlenin bağlamını ve kullanılan fiillerin zamanını dikkate almak gerekmektedir. “She den sonra have mi has mi?” sorusu, Türkçe dilindeki gramer kurallarına uygun bir şekilde kullanılmalı ve anlamını tam olarak ifade etmelidir.

She den sonra have mi has mi? sorusu dilbilgisel bir sorudur.
She zamiri kullanıldığında, cümlede has kullanılır.
She zamiri kullanıldığında, cümlede has yardımcı fiiliyle kullanılır.
She zamiri kullanıldığında, cümlede have kullanılmaz.
She zamiri üçüncü tekil şahıs için kullanıldığından, cümlede has tercih edilir.
 • She den sonra have mi has mi? sorusu sıklıkla İngilizce dilbilgisinde karşılaşılan bir konudur.
 • She zamiri kullanıldığında, cümlede has yardımcı fiiliyle kullanılır.
 • She zamiri üçüncü tekil şahıs için kullanıldığından, cümlede has tercih edilir.
 • She den sonra have mi has mi? sorusu İngilizce dilbilgisinde sıklıkla tartışmalara neden olur.
 • She zamiri kullanıldığında, cümlede have kullanılmaz.

She’den sonra have mi has mi kullanılır?

She’den sonra have mi has mi kullanılması, cümledeki zaman ve kişi uyumuna bağlıdır. “She” üçüncü tekil şahıs için kullanılan bir zamirdir ve genellikle “he” veya “she” ile birlikte kullanılır. Eğer cümlede bir eylem veya durum anlatılıyorsa ve bu eylem veya durum geçmişte gerçekleştiyse, genellikle “she’d” (she had) kullanılır. Örneğin, “She’d already eaten when I arrived.” (Ben geldiğimde o zaten yemişti.) Ancak, eğer cümledeki eylem veya durum hala devam ediyorsa veya geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen hala etkileri varsa, genellikle “she’s” (she has) kullanılır. Örneğin, “She’s lived in London for five years.” (O beş yıldır Londra’da yaşıyor.)

She’den sonra have mi has mi kullanılır? Kullanımı
She’d + have She had/had not + past participle
She’d + has Yanlış kullanım, doğru değil
Örnek Cümle She’d already have finished her homework if she hadn’t been interrupted.

She’den sonra hangi fiiller gelir?

She’den sonra gelebilecek fiiller, cümlenin anlamına ve zamanına bağlı olarak değişir. “She’d” (she had) genellikle geçmişte gerçekleşmiş bir eylemi veya durumu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “She’d finished her homework before going out.” (Dışarı çıkmadan önce ödevini bitirmişti.) Bu durumda, “finished” fiili geçmişte gerçekleşen bir eylemi ifade etmektedir. Diğer örnekler arasında “She’d traveled to many countries.” (O birçok ülkeye seyahat etmişti) veya “She’d studied French for three years.” (O üç yıl boyunca Fransızca çalışmıştı) gibi cümleler yer alabilir. Ancak, “she’d” aynı zamanda “she would” kısaltması olarak da kullanılabilir ve bu durumda gelebilecek fiiller değişiklik gösterebilir.

 • Kalkar
 • Gider
 • Yürür

She’s’ten sonra have mi has mi kullanılır?

She’s’ten sonra have mi has mi kullanımı, cümlenin zaman ve kişi uyumuna bağlıdır. “She’s” (she has) genellikle üçüncü tekil şahıs için kullanılan bir zamirdir ve genellikle “he’s” veya “she’s” ile birlikte kullanılır. Eğer cümlede bir eylem veya durum anlatılıyorsa ve bu eylem veya durum hala devam ediyorsa, genellikle “she’s” (she has) kullanılır. Örneğin, “She’s been working on this project for two weeks.” (O bu projede iki haftadır çalışıyor.) Ancak, eğer cümledeki eylem veya durum geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen hala etkileri varsa, genellikle “she’s” (she has) kullanılır. Örneğin, “She’s written a book.” (O bir kitap yazdı.)

 1. She’s’ten sonra “has” kullanılır.
 2. Örneğin: She’s finished her homework. (O ödevini bitirdi.)
 3. She’s’ten sonra “have” kullanılmaz.
 4. Örneğin: She’s gone to the store. (O mağazaya gitti.)
 5. “Have” genellikle “I, you, we, they” gibi öznelerle kullanılır.

She’s’ten sonra hangi fiiller gelir?

She’s’ten sonra gelebilecek fiiller, cümlenin anlamına ve zamanına bağlı olarak değişir. “She’s” (she has) genellikle bir eylemin veya durumun devam ettiğini veya geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen hala etkilerinin olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “She’s been studying English for three years.” (O üç yıldır İngilizce çalışıyor) veya “She’s written a letter.” (O bir mektup yazdı) gibi cümlelerde “been studying” ve “written” fiilleri kullanılmıştır. Ancak, “she’s” aynı zamanda “she is” kısaltması olarak da kullanılabilir ve bu durumda gelebilecek fiiller değişiklik gösterebilir.

Fiil Türü Örnek Cümleler
Durum Fiili She’s tired. (O yorgun.)
Sahiplik Fiili She’s got a cat. (O bir kediye sahip.)
Fiil + -ing She’s running. (O koşuyor.)

She’den sonra hangi zaman zarfları kullanılabilir?

She’den sonra kullanılabilecek zaman zarfları, cümlenin anlamına ve zamana bağlı olarak değişir. “She’d” (she had) genellikle geçmişte gerçekleşmiş bir eylemi veya durumu ifade etmek için kullanılır. Bu durumda, geçmiş zaman zarfları kullanılabilir. Örneğin, “She’d already finished her work.” (O işini zaten bitirmişti) veya “She’d never been to Paris before.” (O daha önce hiç Paris’e gitmemişti) gibi cümlelerde “already” ve “never” gibi zaman zarfları kullanılmıştır. Ancak, “she’d” aynı zamanda “she would” kısaltması olarak da kullanılabilir ve bu durumda gelebilecek zaman zarfları değişiklik gösterebilir.

She’den sonra genellikle zaman zarfları kullanılır. Örneğin: “She’d always wanted to travel the world.”

She’s’ten sonra hangi zaman zarfları kullanılabilir?

She’s’ten sonra kullanılabilecek zaman zarfları, cümlenin anlamına ve zamana bağlı olarak değişir. “She’s” (she has) genellikle bir eylemin veya durumun devam ettiğini veya geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen hala etkilerinin olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu durumda, genellikle şu anlama gelen zaman zarfları kullanılabilir. Örneğin, “She’s currently working on a new project.” (O şu anda yeni bir proje üzerinde çalışıyor) veya “She’s always been interested in art.” (O her zaman sanata ilgi duymuştur) gibi cümlelerde “currently” ve “always” gibi zaman zarfları kullanılmıştır. Ancak, “she’s” aynı zamanda “she is” kısaltması olarak da kullanılabilir ve bu durumda gelebilecek zaman zarfları değişiklik gösterebilir.

She’s’ten sonra sıklıkla “always”, “often”, “sometimes”, “rarely”, “never” gibi zaman zarfları kullanılabilir.